Upacara Pembukaan Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru Tahun 2017/2018

Kegiatan upacara ditandai dengan penyematan atribut PLSBPDB kepada perwakilan peserta didik kelas X ( sepuluh ). Pelaksanaan PLSBPDB berlangsung selama 3 hari yaitu sejak hari Senin, tanggal 17 Juli s/d  hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017

Sekaligus juga pemberian apresiasi kepada bapak dan ibu guru yang sudah memasuki purna bakti dari pihak management sekolah SMK Negeri 1 Singosari, yang diberikan kepada bapak dan ibu guru :

  1. Ibu Dra.Hj. Lasminah
  2. Ibu Dra. Hj. Faizatul Widad
  3. Ibu dra. Hj. Tutik Yuliati
  4. Bapak Drs. Bedjo Ali Said, M.Pd

Masa pensiun adalah lembaran baru yang akan dilalui sebagian dari kita
Masa dimana kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan tanam
Masa menjalani dan mengelola hidup lebih sehat dan bahagia
Masa untuk lebih menguatkan dan membesarkan kehidupan diri bersama-NYA

Pengabdianmu bagai mentari
Yang terbit dan terbenam setiap hari
Menerangi bumi tiada henti
Seperti jasa mu yang menerangi jiwa setiap anak negeri…