Halal Bi Halal Keluarga Besar SMK Negeri 1 Singosari 2017

Susunan Acara  Halal Bi Halal Keluarga Besar SMK Negeri 1 Singosari 2017 sebagai berikut :

  1. Pra Acara
  2. Pembukaan
  3. Sambutan-sambutan
  4. Ceramah inti (Ust.Zaenal)
  5. Hiburan
  6. Ramah Tamah
  7. Penutup

Berhalal bi halal  merupakan suatu bentuk aktifitas yang mengantarkan para pelakunya untuk meluruskan benang  kusut, menghangatkan hubungan yang tadinya membeku sehingga cair kembali, melepaskan ikatan yang membelenggu, serta menyelesaikan kesulitan dan problem yang menghalang terjalinnya keharmonisan hubungan. Boleh jadi hubungan yang dingin, keruh, dan kusut tidak ditimbulkan oleh sifat yang haram.

Hubungan itu menjadi begitu karena Anda lama tidak berkunjung kepada seseorang, atau ada sikap adil yang Anda ambil namun menyakitkan orang lain, atau timbul keretakan hubungan dari kesalahpahaman akibat ucapan dan lirikan mata yang tidak disengaja. Kesemuanya ini, tidak haram menurut pandangan hukum, namun perlu diselesaikan secara baik; yang beku dihangantkan, yang kusut diluruskan, dan yang mengikat dilepaskan.